Ce a reușit să realizeze BNM în privința constituirii Depozitarului Central Unic al Valorilor Mobiliare?

depozitar de valori mobiliare

Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat pe pagina oficială o notă de informare în care prezintă la ce etapă se află constituirea Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare (DCU).

BNM informează că pentru a asigura constituirea și demararea activității DCU în perioada stabilită de Legea nr. 234 din 03.10.2016 (aprilie 2018), au fost realizate următoarele activități de bază:

 1. a fost desemnat un manager de proiect și creat grupul de lucru responsabil de constituirea DCU;
 2. a fost elaborat un plan detaliat de măsuri privind constituirea DCU, care permite planificarea și evaluarea întregului proiect;
 3. au fost planificate și alocate resursele necesare pentru constituirea DCU;
 4. au fost purtate negocierile relevante și s-a reușit atragerea instituțiilor internaționale (Fondul Monetar Internațional (FMI) și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID)), care oferă suport BNM în vederea constituirii DCU.

Măsurile ce țin constituirea DCU au fost structurate de BNM în următoarele direcții principale de activitate:

 1. măsuri inițiale (elaborarea actelor legislative privind DCU);
 2. măsuri privind înființarea și înregistrarea de stat a DCU;
 3. măsuri privind achiziția soluției software a DCU;
 4. măsuri privind crearea organelor de conducere și atragerea personalului DCU;
 5. măsuri privind activitățile organizatorice și de logistică;
 6. măsuri privind elaborarea reglementărilor privind activitatea DCU.

Evaluarea generală a măsurilor realizate în vederea constituirii DCU

Per total, conform situației la data de 1 decembrie 2017, BNM a realizat cca 23% din măsurile planificate în vederea constituirii DCU. Măsurile din cadrul principalelor direcții de activitate au fost realizate în următoarele proporții:

Imagine: bnm.md

Activități realizate până în prezent

În vederea constituirii DCU, conform situației la 1 decembrie 2017, de către BNM au fost realizate următoarele activități de bază:

 1. au fost definitivate (100%) documentele de constituire ale DCU și coordonate cu părțile implicate;
 2. au fost definitivate (100%) pregătirile pentru adunarea de constituire a DCU, inclusiv negocierile cu alți fondatori ai DCU și actele notariale necesare;
 3. a fost definitivată (100%) evaluarea ofertelor pentru elaborarea soluției software a DCU și identificată compania care va livra soluția software;
 4. a fost elaborat proiectul Hotărârii CE al BNM privind măsurile de constituire a DCU;
 5. au fost elaborate (100%) documentele primare, care urmează a fi aprobate imediat după înregistrarea de stat a DCU;
 6. au fost inițiate acțiuni de logistică și organizare internă privind activitatea DCU (elaborarea proiectului bugetului DCU, evaluarea necesităților de bunuri și servicii pentru DCU);
 7. au fost elaborate reglementările interne ale DCU în proporție de cca 9%.

Activități planificate

Pentru perioada decembrie 2017 – decembrie 2019 sunt planificate următoarele activități principale:

 • desfășurarea adunării de constituire și înregistrarea de stat a DCU – dec. 2017;
 • desemnarea organelor de conducere și atragerea personalului DCU – dec. 2017 – apr. 2018;
 • achiziționarea și ajustarea soluției software a DCU –  dec. 2017 – apr. 2018;
 • elaborarea și aprobarea Regulilor DCU și a reglementărilor interne ale DCU –  dec. 2017 – apr. 2018;
 • elaborarea și aprobarea actelor BNM aferente activității DCU – dec. 2017 – apr. 2018;
 • activități organizatorice și de logistică (sediu, achiziții bunuri și servicii, organizare internă) – dec. 2017 – apr. 2018;
 • transferul înregistrărilor privind valorile mobiliare de stat (VMS) către DCU – apr. 2018 – mai 2018;
 • interacțiunea DCU cu SAPI și alte sisteme electronice ale BNM – apr. 2018 – iun. 2018;
 • interacțiunea DCU cu Bursa de Valori a Moldovei (BVM) – iun. 2018 – iul. 2018;
 • transferul înregistrărilor privind valorile mobiliare corporative (VMC) către DCU –  iul. 2018 – dec. 2019.

Agenda evenimentelor

Agenda cuprinde următoarele evenimente principale privind constituirea DCU:

Imagine: bnm.md

Sursa: bnm.mdJoin the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.