Cum să achiziționezi acțiuni ale unei bănci din Republica Moldova

În ţările occidentale, investiţiile pe piaţa de capital au o ponderea mare în totalul investiţiilor resurselor financiare disponibile din economiile societăţii. De exemplu, în Statele Unite ale Americii, investiţiile pe piaţa de capital, predomină asupra investiţiilor pe piaţa monetară, pe când în spaţiul european, care este unul mai conservator, majoritatea investiţiilor sunt destinate pieţei monetare.

Acest lucru explică de ce în Republica Moldova cetăţenii cunosc mult mai bine instrumentele financiare ale pieţei monetare şi mai puţin, pe cele ale pieţei de capital. Dar, cu trecerea timpului, cu dorinţa de a diversifica portofoliul de investiţii şi de a cunoaşte noi instrumente financiare, cetăţenii noştri sunt în căutare de informaţii despre investiţiile pe piaţa de capital autohtonă. Un rol primordial în informarea societăţii îi revine presei.

Dacă e să vorbim despre piaţa de capital din Republica Moldova, atunci unele din cele mai tranzacţionate acţiuni la Bursa de Valori a Moldovei (BVM), sunt acţiunile băncilor comerciale. Din 14 bănci, la cota bursei de nivelul I sunt înscrise 7 din 8 societăţi pe acţiuni, 6 din circa 950 societăţi pe acţiuni sunt înregistrate în afara cotei bursei, iar o bancă nu se tranzacţionează la BVM. Băncile sunt cele mai transparente societăţi pe acţiuni, iar informaţia despre activitatea lor este foarte uşor de găsit.

Astfel, ca prim pas pe piaţa de capital, ar putea fi achiziţionarea acţiunilor băncilor. Pentru aceasta este nevoie de a cunoaşte câteva etape, prin care orice investitor va trece

I. Informarea

Înainte de a investi în acţiunile unei bănci, trebuie să te informezi despre situaţia financiară, poziţionarea pe piaţă, lichiditatea şi tendinţa acţiunilor băncilor. Acest lucru se realizează în baza informaţiei care se poate colecta de pe site-urile băncilor, pe site-ul Bursei de Valori a Moldovei (BVM) şi al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM), în mass media şi, nu în ultimul rând, de la brokerii autorizaţi.

În momentul în care eşti informat, poţi analiza cât de echitabil este preţul de piaţă al acţiunilor. O bancă poate avea un preţ de 20 lei per acţiune, iar alta de peste 1000 lei per acţiune, la fel vezi care acţiuni au un randament înalt şi care bancă achită dividende. În final, nu contează suma investită, se poate de investit doar pentru o acţiune, pentru a avea acces la Adunarea Generală a Acţionarilor şi la informaţie, dar se poate de investit 100 000 lei cu scopul de a câştiga din dividendele sau din diferenţa de la vânzarea acestor acţiuni la un preţ mai bun de piaţă. Se presupune, cu cât mai mulţi bani se investesc, cu atât profitul este mai mare, dar nu trebuie să uităm de risc.

II. Iniţierea achiziţionării

După ce s-a luat decizia în acţiunile cărei bănci se va investi, se merge la o companie de brokeraj. Doar prin intermediul acestui tip de companii se pot achiziţiona acţiuni pe piaţă de capital din ţară, care sunt în număr de 22: dintre care 11 companii sunt structuri bancare, toate fiind licenţiate şi supravegheate de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF).

Persoanele fizice merg la broker doar cu buletinul de identitate, iar persoanele juridice au nevoie de certificatul de înregistrare, ultimul extras de la Camera de Înregistrări de Stat, buletinul de identitate a conducătorului, decizia consiliului persoanei juridice privind această achiziţie şi rechizitele bancare.

Aici se semnează un şir de documente:

 • Contractul tip de prestare a serviciilor de brokeraj. De regulă, se semnează pe un termen de 1 an, dar poate avea si un termen mai mic;
 • Cartela clientului, în baza acestui document, compania de brokeraj deschide un cont de brokeraj, unde investitorul depune banii pentru achiziţionarea acţiunilor;
 • Chestionarul persoanei fizice/juridice, un act prin care se presupune că, compania de brokeraj face cunoştinţă cu clienţii săi. Acolo se indică datele din buletin / acte de constituire, dar cel mai important moment, se indică sursa mijloacelor băneşti care se investesc;
 • Declaraţia privind respectarea prevederilor art. 22 alin. (1) al Legii concurenţei nr. 183 din 11.07.2012, care se referă la operaţiunile de concentrare economică;
 • Declaraţia privind activitatea concentrată, semnată în baza Regulamentului BNM cu privire la calculul drepturilor de vot şi înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor băncilor. Este important de cunoscut că investitorul nu poate cumpăra mai mult de 5% de acţiuni din totalul acţiunilor emisie de bancă fără permisiunea prealabilă de la BNM;
 • Contractul cu Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare (DNVM) şi cererea pentru deschiderea unui cont individual pentru achiziţionare;
 • Ordinul tip de cumpărare, care este un document, în baza căruia, brokerul efectuează achiziţionarea acţiunilor. În acest ordin sunt introduse:
 • Denumirea emitentului de acţiuni (băncii);
  – Numărul de acţiuni şi preţul de achiziţionare;
  – Taxele şi comisioanele pe care trebuie să le achite investitorul din suma investită. Investitorul este informat din start cât mai are nevoie să mai adauge la suma iniţială propusă pentru investiţie:
  – Comisionul brokerului depinde de suma investită: cu cât suma investită este mai mare cu atât comisionul este mai mic. De exemplu, la suma investită până la 10 000 lei, pentru persoane fizice este de 2%, iar pentru persoane juridice de 3%, dar oricum poate să difere de la o companie de brokeraj la alta;- Taxa Bursei de Valori a Moldovei – 0,175%;
  – Taxa Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare – 0.05% + 1 leu la deschiderea contului individul pentru persoane fizice şi 100 lei pentru persoane juridice;
  – Taxa registratorului independent – 15 lei;
  – Taxa Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare – 0,08%.<
 • Termenul de valabilitate a ordinului.

III. Achiziţionarea

În urma semnării documentelor prezentate mai sus, brokerul introduce Ordinul de cumpărare în sistemul SAPI al BVM, unde se confruntă cu alt Ordin de vânzare existent sau se aşteaptă când un investitor îşi va pune acţiunile la vânzare. După ce ordinele se confruntă şi are loc tranzaţia, în termen de două zile se transferă banii de la investitorul cumpărător la investitorul vânzător, iar în a treia zi se trece dreptul de proprietate pe acţiuni în sens invers.

IV. Finisarea achiziţionării

În a treia zi după finisarea tranzacţiei, investitorul merge la broker, unde semnează:

 • Darea de seama privind tranzacţia, unde sunt prezentate:
 • Numărul de acţiuni achiziţionate;
 • Preţul de achiziţionare;
 • Costul total al achiziţiei (inclusiv cu taxele şi comisioanele indicate în ordinul de cumpărare).
 • Dispoziţia de transfer, prin care acţiunile achiziţionate, de pe contul individual al investitorului de la DNVM sunt transferate la registratorul independent al băncii. În decurs de 3 zile, investitorului îi este eliberat extrasul din registrul acţionarilor băncii, un document ce confirmă dreptul de proprietate.

După achiziţionare, investitorului îi rămâne să se informeze în continuare despre situaţia financiară a băncii, să participe la Adunările Generale ale Acţionarilor şi să primească beneficii de la dividendele primite sau de la un preţ mai bun la vânzarea acestor acţiuni în viitor.

Autor: Dionisie ComerzanJoin the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.