Evoluţia indicatorilor monetari în luna februarie 2015

În luna februarie 2015 baza monetară s-a majorat cu 517.0 mil. lei (2.0 la sută) faţă de luna ianuarie 2015 şi a constituit 25873.4 mil. lei. Creşterea bazei monetare a fost determinată de majorarea activelor interne nete cu 2091.3 mil. lei (70.6 la sută). Totodată, activele externe nete au scăzut cu 1574.3 mil. lei (5.6 la sută).

Masa monetară M2 pe parcursul perioadei de referinţă a scăzut cu 2442.3 mil. lei, sau cu 5.9 la sută faţă de luna ianuarie şi a constituit 39171.2 mil. lei.

În acelaşi timp, masa monetară M3 în luna februarie 2015 s-a micşorat cu 929.6 mil. lei (1.4 la sută).

Analiza componentelor pasive ale masei monetare (M3) denotă faptul că, micşorarea acesteia pe parcursul lunii februarie 2015 a fost determinată de scăderea soldului agregatului monetar Banii în circulaţie (M0) cu 825.2 mil. lei şi soldului total al depozitelor – cu 104.4 mil. lei pe parcursul lunii februarie (tabelul nr. 1).

Componentele pasive ale masei monetare
sursa: BNM

Soldul depozitelor în moneda naţională s-a micşorat cu 1617.1 mil. lei şi a constituit 23360.4 mil. lei, reprezentând o pondere de 46.0 la sută din soldul total al depozitelor, iar cel al depozitelor în valută străină (recalculat în lei) s-a majorat cu 1512.4 mil. lei şi a crescut până la nivelul de 27415.4 mil. lei (cu o pondere de 54.0 la sută) (tabelul nr.2).

Structura depozitelor
sursa: BNM

Micşorarea masei monetare M3 pe parcursul perioadei de referinţă a fost determinată de scăderea activelor interne nete ale sistemului bancar cu 1448.9 mil. lei (7.0 la sută), în timp ce activele externe nete s-au majorat cu 519.4 mil. lei (1.1 la sută).

Creditul intern pe sistemul bancar a crescut cu 960.4 mil. lei, până la nivelul de 44676.4 mil. lei, datorită majorării soldului creditelor în economie şi celui ale cererilor de plăţi nete faţă de Guvern cu 744.2 mil. lei şi cu 216.2 mil. lei, respectiv.

Soldul creditelor în economie  în luna februarie 2015 a sporit cu 1.7 la sută din contul majorării cererilor faţă de economie în moneda naţională cu 334.5 mil. lei (1.3 la sută), precum şi a celor în valută străină (exprimate în MDL) cu 409.8 mil. lei (2.4 la sută) (tabelul nr.3). Totodată, cererile faţă de economie în valută străină, exprimate în USD, au scăzut cu 21.3 mil.USD, ce evidenţiază faptul că, majorarea acesteia, exprimate în lei moldoveneşti, a fost cauzată de deprecierea monedei naţionale pe parcursul perioadei de referinţă.

Structura cererii fata de economie
sursa: BNM

Evoluţia pozitivă a soldului cererilor faţă de economie în moneda naţională a fost determinată de creşterea tuturor componentelor sale, şi anume: soldului cererilor faţă de societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat – cu 237.1 mil. lei (1.4 la sută), celui al sectorului societăţilor comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public – cu 45.9 mil. lei (5.7 la sută) şi faţă de sectorul financiar nebancar – cu 11.3 mil. lei (1.8 la sută), precum şi a soldului cererilor faţă de alte sectoare rezidente (inclusiv persoanele fizice) – cu 40.2 mil. lei (0.6 la sută).

Sursa: Banca Naţională a Moldovei

In this article


Join the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.