Noi modificări la legea achizițiilor publice, dar problemele businessului și autorităților contractante rămân aceleași

Principalele modificări la legea privind achizițiile publice au fost discutate pe 3 iulie 2018, la IDIS Viitorul, de către reprezentanții Ministerului de Finanțe, Agenția Achiziții Publice, Centrul Național Anticorupție, BERD, autoritățile contractante și companiile participante în procesul de achiziții publice.

Discuțiile, cu cei circa 60 participanți, au avut loc în cadrul proiectului “Îmbunătățiri inovative în sistemul de achiziții publice din Republica Moldova prin incluziune, creativitate și practici de respectare a legislației”, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de UK aid cu suportul Guvernului Marii Britanii.

Printre modificările și completările Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice, se pot menționa:

  1. Introducerea noilor criterii de atribuire, urmând sa fie 4: prețul cel mai scăzut, costul cel mai scăzut, cel mai bun raport – calitate – preț, cel mai bun raport calitate-cost;
  2. Posibilitatea majorării valorii contractului de achiziții până la 15%;
  3. Trecerea la comunicarea prin mijloace electronice între autoritatea contractantă și operatorul economic;
  4. Introducea Documentul Unic de Achiziţii European (DUAE), furnizat în format electronic, care constă în declarația pe propria răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție;
  5. Reglementarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție în sectorul utilităților, care vor fi aplicate de către entitățile ce desfășoară activități relevante în domeniul energiei, apei, transportului și poștei;
  6. Instituirea dreptul autorităților de a recurge la atribuirea pe loturi a contractelor de achiziție, în scopul susținerii micului business;
  7. Instituirea dreptul autorității contractante, înainte de inițierea procedurii de atribuire, de a organiza consultări ale pieții prin comunicarea cu experții independenți, autorități publice sau operatorii economici;
  8. Dezvoltarea conceptului de achiziții durabile;
  9. Stabilirea unor noi tipuri de proceduri de achiziție: achiziții în cazul serviciilor sociale și altor servicii specifice, parteneriat pentru inovare, iar ca modalitate specială de atribuire, catalogul electronic, etc.

”Prin modificările legislative la legea achizițiilor publice se urmărește creșterea nivelului de participare a mediului de afaceri la procedurile de achiziții publice, în special a IMM-urilor, consolidarea capacităților autorităților contractante în efectuarea achizițiilor publice și externalizarea serviciilor de achiziții publice”, a explicat Dna Viorica Pricop Secretar de stat de la Ministerul Finanțelor.

Dl. Iurii Cicibaba, Șef de Cabinet, Ministerul Finanțelor a vorbit despre MTender – un instrument al achiziţiilor publice care „ne va permite să economisim resurse financiare şi umane, să sporim creșterea transparenței, vitezei și concurența achizițiilor”. De asemenea, Dl. Cicibaba a menționat că printre avantajele pentru participanții la procedură ar putea fi enumerate următoarele lucruri: pot vizualiza și analiza planurile de achiziție, pot vizualiza procedurile de achiziție curente și documentația fără plată, toți operatorii economici sunt puși în condiții egale, pot depune oferta online de oriunde nu s-ar afla, pot vedea prețul celorlalți ofertanți pe parcursul licitației electronice , procesul de selectare a câștigătorului este transparent și public, pot apela la platforme pentru consultanță, pot obține și analiza informația istorică despre achiziții”.

Reprezentanții autorităților contractante s-au plâns pe lipsa specialiștilor în domeniul achizițiilor publice din cauza salariilor mici în administrațiile publice locale, dar și pe faptul că în cadrul licitațiilor organizate la nivel local participă companiile mari, iar cele mici de la nivel local nu pot participa din cauza imposibilității de a livra cantități mari din produsele solicitate. .

Dl. Grigore Policinschi, președintele raionului Dubăsari susține că: ”certificarea specialiștilor în teritoriu este o problemă. Dacă există o structură competentă, care poate să-și asume responsabilitatea de a verifica și pregăti acele condiții tehnice, caiete de sarcini atunci să o facă pentru că primarii din țară trebuie să vină să dea explicații la CNA în legătură cu contractele de achiziții publice”.

Un aspect important care nu se regăsește în amendamentele propuse ține de transparența achizițiilor la toate etapele ciclului unei achiziții, ceea ce limitează accesul la informație și posibilitatea monitorizării din partea societății civile. O recomandare în acest sens ține de introducerea expres a prevederilor privind asigurarea transparentei anunțurilor de intenție, participare și atribuire, a dosarului de achiziție, a contractului de achiziție. Mai mult, pe lînga publicarea în Buletinul achizițiilor, este necesară și publicarea informațiilor respective pe pagina web a autorității contractante.

În concluzie, participanții la eveniment au spus că e nevoie de calificarea specialiștilor din achiziții publice pe domeniile specifice (n.a construcții, alimentație publică etc.). Or, reprezentanții Ministerului Finanțelor au spus că în prezent se lucrează la acest lucru și speră ca în cel mai scurt timp problema să fie rezolvată.

Sursa: IDIS ViitorulJoin the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.