Participă la concursul de granturi pentru tinerii antreprenori din Moldova

Noi granturi pentru dezvoltarea afacerilor din Fondul pentru susținerea tinerilor antreprenori vor fi oferite de Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova (AOAM), anunţă organizaţia într-un comunicat pe pagina oficială.

Granturile sunt preconizate pentru dezvoltarea afacerii, precum şi pentru programe de școlarizare. Moldovenii plecați să lucreze în străinătate care vor să revină în țară, dar și rudele acestora, sunt eligibili pentru participare la concursul de granturi.

Criterii de eligibilitate:

 • Cetăţean al Republicii Moldova
 • Varsta 18-35 ani
 • Aplicanţii pentru obţinerea granturilor trebuie să dispună de o întreprindere în faza de lansare sau dezvoltare, înregistrată în una din următoarele forme organizatorico-juridice: Întreprindere individuală/Întreprinzător individual; Societate cu răspundere limitată; Gospodărie Ţărănească (de fermier); Cooperativă de producere; Cooperativă de întreprinzător.

Granturile oferite vor consta în 50 mii lei.

Pentru a participa la concursul de granturi trebuie să prezinţi:

 • Copia buletinului de identitate al solicitantului de grant;
 • Copia documentelor care identifică legătura de rudenie dintre migrant şi solicitantul de Program:  buletin de identitate, certificat de căsătorie, certificat de naştere (după caz).
 • Cererea de finanţare, descarcă aici
 • Formular tipizat; descarcă aici
 • Declaraţie privind lipsa restanţelor faţă de bugetul public naţional;
 • Declaraţie pe proprie răspundere privind eficienţa activităţii antreprenoriale;

De asemnea trebuie să prezinţi şi documente aferente activităţii tale antreprenoriale:

 • Copia Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice (maximum 3 luni actualitate);
 • Copia documentelor de constituire ale întreprinderii:  Certificatul de înregistrare a întreprinderii (după caz), Statutul, Decizia de înregistrare a persoanelor juridice;
 • Certificatul în original eliberat de bancă cu privire la contul bancar;
 • Copia actelor ce confirmă dreptul la proprietate, copia Contractului de arendă al încăperii/terenului agricol (după caz);
 • Copia Licenţei şi/sau Autorizaţiei (după caz);
 • Raportul privind rezultatele financiare
 • Planul de afaceri.

Tinerii antreprenori pot trimite formularele de aplicare la concursul de granturi până la 19 august 2016.

Selectarea candidaturilor pentru granturile AOAM se face pe baza planului de afacere. Toate formularele de aplicare trebuie trimise pe adresa de e-mail: [email protected].

Trebuie să cunoşti că granturile nu sunt eligibile pentru următoarele activităţi:

 • importul de mărfuri, cu excepţia echipamentului de producţie şi materiei prime;
 • comerţul sub orice formă;
 • fiduciare şi de asigurări;
 • fonduri de investiţii;
 • bancare, de microfinanţare, alte activităţi financiare;
 • schimb valutar şi lombard;
 • jocuri de noroc;
 • achiziţia bunurilor imobiliare;
 • servicii în alimentaţia publică prestate în municipiile Chişinău şi Bălţi;
 • servicii de imigrare sub orice formă;
 • servicii notariale, juridice şi de avocat.

Vezi mai multă informaţie despre concursul de granturi la următorul link.Join the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.