Rezultatele Adunării Generale Ordinare Anuale a Acţionarilor B.C. „VICTORIABANK” S.A. din 20 mai 2016

La 20 mai 2015 în incinta Băncii (mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 141) a avut loc Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acţionarilor B.C. „VICTORIABANK” S.A.

La Adunare au fost prezenți acționari și reprezentanții acestora ce dețin 93,27% din numărul total de acțiuni cu drept de vot.

Acționarii au reconfirmat societatea ÎCS “KPMG Moldova” SRL în calitate de auditor extern al Băncii pentru anul 2016 și a stabilit cuantumul retribuției serviciilor ei. De asemenea, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat operarea modificărilor și completărilor în Statul Băncii, în Regulamentul Consiliului de Administrație al Băncii și a Normelor cu privire la deținerea cotelor de participare în capitalul social al B.C. ”VICTORIABANK” S.A.

Adunarea Generală a aprobat ca profitul obținut în anul 2015 să fie înregistrat în contul de profit nedistribuit.

Nu a fost întrunit numărul necesar de 2/3 din voturi prezente la Adunare pentru aprobarea chestiunilor cu privire la darea de seamă financiară anuală a Băncii pentru anul 2015, darea de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2015, normativele de repartizare a profitului pentru anul 2016 și alegerea Comisie de cenzori.

Conform rezultatelor financiare B.C. “Victoriabank” S.A. în anul 2015 a obţinut profit în valoare de 112,39 milioane lei.Join the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.