Experţii: Industria ușoară are nevoie de o politică clară de dezvoltare

Industria ușoară din Republica Moldova, fiind una din industriile de bază ale țării, se confruntă cu nevoia urgentă de a-și regândi strategia pentru a-și spori competitivitatea și a deveni un sector cu o dezvoltare durabilă al economiei naționale.

Aceasta este opinia expertului internaţional Heikki Mattila, specialist internațional în domeniul textilelor și a confecțiilor care a analizat împreună cu doi experți locali situația industriei ușoare din Moldova și au formulat o serie de recomandări pentru Asociația Patronală din Industria Uşoară (APIUS) precum și pentru Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO). Studiul a fost realizat cu suportul Proiectului de Competitivitate al USAID Moldova și a fost prezentat recent în incinta Centrului de Excelență și Accelerare în Design și Tehnologii din Industria Ușoară ZIPHouse.

Potrivit expertului Heikki Matilla, industria ușoară din Moldova se confruntă cu o serie de probleme stringente: dotarea insuficientă a întreprinderilor cu echipamente performante, ceea ce cauzează nivel redus al eficienței, lipsa lucrătorilor calificați, precum și prevalarea producerii articolelor cu valoare adăugată scăzută. Mai mult decât atât, Moldova nu dispune de materii prime de bază și utilaje pentru industria ușoară, acestea fiind doar importate. Astfel, în momentul efectuării operațiunilor vamale, companiile plătesc TVA integral pentru materiile prime și utilajele importate. Aceste cheltuieli suplimentare încetinesc capacitatea întreprinderilor de a trece la scheme de lucru cu valoare adăugată mai înaltă, care ar asigura un nivel mai înalt al profitului și surse proprii pentru o dotarea tehnică necesară. „Din păcate, Moldova nu este cunoscută în calitate de furnizor de textile. Din cauza instabilității financiare, țara nu este nici foarte atractivă. Cu toate acestea, Moldova are un avantaj competitiv clar și anume proximitatea față de țările Uniunii Europene – mare piață de desfacere și Turcia- mare furnizor de materii prime”, explică expertul.

Studiul a fost realizat pentru a identifica problemele din sector și a oferi autorităților expertiza și recomandările necesare în vederea elaborării unei foi de parcurs pentru dezvoltarea competitivă a industriei ușoare a Republicii Moldova. Documentul va servi drept suport de bază pentru elaborarea unei politici – Cartea Albă a industriei ușoare. Aceasta va include acțiunile-cheie de îmbunătățire a mediului de afaceri, implementarea cărora va favoriza dezvoltarea durabilă și competitivă pe termen mediu și lung a acestui sector și va poziționa Moldova în tendințele regionale și globale de dezvoltare”, a declarat Doina Nistor, directorul Proiectului de Competitivitate al USAID Moldova.

Viziunea de dezvoltare a industriei ușoare

Scopul pe termen lung al actorilor din domeniul industriei ușoare este de a internaționaliza brandurile moldovenești. Producătorii din acest sector dispun de un potențial enorm. Astfel, viziunea de dezvoltare a industriei ușoare din Republica Moldova se bazează pe 3 piloni:

 • Producerea articolelor de îmbrăcăminte, articole de încălțăminte din piele cu valoare adăugată mai înaltă prin trecerea la scheme de producere: Produse Complete (FOB), Mărci Private (Private Label) și producerea și comercializarea articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte sub marcă proprie (Own Label).
 • Creșterea cotei de piață a mărcilor proprii pe piața internă și ieșirea la export.
 • Îmbunătățirea imaginii industriei ușoare a RM, care va atrage valoare adăugată de la noi clienți.

Recomandări pentru crearea foii de parcurs a industriei ușoare

 • Menţinerea numărului de companii şi a numărului de angajaţi în industrie;
 • Creşterea investițiilor în dezvoltarea tehnologiilor, creșterea productivității, promovarea inovațiilor și a marketingului;
 • Căutarea unor noi clienți pentru orientarea către Produse Complete și Mărci Private;
 • Promovarea mai intensă a articolelor produse în Moldova pe piața internă, pentru a crește cota de piață, dar și penetrarea piețelor din vecinătate;
 • Îmbunătăţirea imaginii Moldovei pentru a avea condiţii avantajoase la procurarea materiei prime;
 • Încurajarea sectorului bancar în vederea oferirii unor credite mai atractive pentru companiile din industrie;
 • Creșterea cotei de piață a articolelor produse și comercializate pentru a atrage forță de muncă calificată;
 • Creşterea nivelului de flexibilitate în ceea ce privește necesitățile producției pentru a oferi capacitate de producție companiilor de Fast Fashion și producerea articolelor personalizate din UE.
Sursa: Agenţia PROIMAGINE


Join the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.