La Punct: Legea vicioasă – sursă a corupției

Corupția înflorește atunci când birocrația de stat este nerestricționată, dar aceasta poate fi semnificativ limitată dacă legile sunt eficientizate și specifice. Legislația și normele reprezintă cadrul-cheie în formarea proceselor de funcționare a autorităților, determină modul de organizare și eficiența serviciilor publice oferite sectorului privat, definește raporturile de interacțiune între autorități și sectorul privat, mecanismele, drepturile și obligațiile în procesul de interacționare. Cadrul normativ specifică mecanismele care sunt puse la dispoziția funcționarului pentru a presta servicii sectorului privat, inclusiv cetățenilor.

Afară de mecanisme și prerogative este crucial ca să fie foarte bine definite obligațiunile funcționarilor, în caz contrar funcționarul poate ignora solicitările cetățeanului și ale altor reprezentanți ai sectorului privat. Fără un mecanism clar de consecințe privind neonorarea ogligațiunilor de către funcționar, consecințe directe asupra acestuia pentru încălcarea procedurilor și a obligațiunilor, instituțiile statului și funcționarii publici vor fi reticenți în a-și îndeplini sârguincios și eficient sarcinile. În lipsa mecanismelor clare de pedeapsă care trebuie să poată fi inițiate de către cetățean prin modalități multiple și simple, funcționarul va tinde să exploateze poziția dominantă și să obțină avantaje economice. Orice deficiență în aceste relații este o consecință a cadrului normativ vicios. Cadrul normativ vicios reprezintă un mediu fertil pentru corupție.

Transparența datelor și a procedurilor este unul din factorii-cheie pentru asigurarea unei relații sănătoase fără riscuri de corupție între autoritățile publice și cetățeni. Lipsa datelor clare, nedorința funcționarilor de a furniza date și a răspunde exact la solicitările cetățenilor, făcând referințe gereralizate la legislație sau complexitate este primul indiciu al unui mediu fertil pentru corupție. Accesul restricționat, ore de primire limitate în instituțiile publice este o altă barieră artificială impusă cetățenilor.

Simplitatea legilor și a procedurilor pentru sectorul privat este fundamentală pentru un mediu fără corupție. Procedurile stufoase, cerințele complexe sunt un mediu excelent pentru funcționarii rău-intenționați. Cetățeanul neinițiat este derutat de procedurile date și este o victimă ușoară al funcționarului ce își oferă serviciile de soluționare „pozitivă” a „problemei”. Foarte mulți s-au ciocnit de cutuma de tărăgănare și forțare a sectorului privat să contribuie pentru „soluționarea” mai grabnică a solicitării.

Spre exemplu, multe extrase și confirmări pot fi eliberate imediat din sistemul de înregistrare electronic. Atât cadrul legal cât și posibilitățile tehnice permit acest lucru. Cu toate acestea funcționarii sunt extrem de reticenți în a elibera certificatul sau confirmarea imediat, solicitând cetățeanului să revină la o dată ulterioară. Dar, de cele mai multe ori, în schimbul unei „atenții”, funcționarul este gata să livreze documentul solicitat imediat. Pentru a economisi timp și efort, cetățeanul este forțat să recurgă la aceste servicii neoficiale. Astfel plaja nejustificat de largă acordată de cadrul legal funcționarului oferă oportunități de „negociere” pentru ultimul fără a rămâne careva evidențe de încălcare flagrantă a obligațiunilor de serviciu și a obligațiunilor față de sectorul privat.

Deficiențele și lacunele cadrului normativ oferă posiblitate de abuzare și reprezintă un mediu fertil pentru corupție. Din această cauză este necesară evaluarea continuă a serviciilor publice, revizuirea și actualizarea continuă a cadrului normativ pe măsură ce sunt identificate aceste deficiențe. Simplificarea continuă a procedurilor, formularelor, oferirea de opțiuni multiple pentru sectorul privat pentru obținerea serviciilor din partea sectorului public. Sunt frecvente cazurile în care pentru anumite autorizări sunt înscrise cerințe anacronice obiectivului urmărit, de cele mai multe ori aceste cerințe devin obiect al „negocierii” între funcționar și entitatea privată. Aceste artefacte în legislație și reglementări trebuie eliminate. Un astfel de caz este întâlnit la eliberarea patentei pentru curățenie. Din motive neclare, la eliberarea patentei pentru curățenie, conform legii Nr. 93 din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător, este solicitată notificarea autorităţii administraţiei publice locale (care prin natura sa reprezintă de facto un permis, dar este numită eronat „notificare”) la fel ca pentru activitățile comerciale. Dacă pentru activitățile comerciale această „notificare-permis” are un sens pentru a stabili locul public unde va fi desfășurată activitatea comercială (stradă, parc etc.), atunci pentru activitatea de curățenie această etapă este lipsită de sens.

Guvernul trebuie să promoveze în rândul funcționarilor respectul față de cetățean și necesitatea de conștientizare că cetățeanul pe care îl deservrește îi asigură salariul și locul de muncă. Guvernul nu are o politică clară, un set de reguli și principii pe care să le promoveze constant în rândul funcționarilor publici. Orientarea către cetățean – trebuie să devină un principiu fundamental promovat de Guvern în toate instituțiile statului. Și acest principiu nu trebuie să fie doar obligația personalului de la ghișeu. Primul responsabil de orientarea către cetățean trebuie să fie managerul instituției care trebuie să asigure analiza continuă a proceselor din instituție, optimizarea acestora, scopul final al cărora este deservirea mai rapidă, mai transparentă și mai calitativă a cetățeanului și al altor reprezentanți ai sectorului privat.

Sursa: expert-grup.orgJoin the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.