MTender transparentizează achizițiile, dar nu rezolvă toate problemele din sistem

MTender, noul sistem de achiziții electronice contribuie la eficientizarea cheltuielilor bugetare, reducerea poverii administrative, creșterea încrederii agenților economici în sistemul de achiziții și accesul deschis la date. Însă acesta nu va rezolva nicidecum toate problemele și carențele sistemului de achiziții, inclusiv acordurile anticoncurențiale, conflictele de interese și corupția, constată în cadrul emisiunii ”15 minute de realism economic”, economista IDIS Viitorul, Diana Enachi.

Sistemul deschide noi oportunități pentru sectorul privat, încurajând agenții economici să intre pe piața achizițiilor, să aibă mai multă încredere într-un proces corect de achiziție, fapt ce sporește concurența și eficiența. Acum, agenții economici pot participa simultan la mai multe achiziții fără a fi nevoiți să investească efort, timp și resurse pentru deplasarea la autoritatea publică. Excluderea contactului fizic dintre autorități publice și mediul de afaceri reduce semnificativ riscurile existente anterior precum cele de corupție, înțelegeri și acorduri ilegale, divulgarea informațiilor confidențiale, favorizarea unei anumite companii.

Potrivit Dianei Enachi, de la lansare prin sistemul MTender au fost înregistrate peste 2 mii de licitații electronice, peste 14 mii de licitații electronice publicate, peste 6 mii de contracte semnate prin intermediul sistemului și înregistrate la Trezorerie. Totodată, circa 1000 de autorități publice procură bunuri, servicii și lucrări prin intermediul MTender, circa 2400 agenți economici participă activ la procedurile de achiziție și economii de 18,8 milioane de lei pe achizitorii publici și comerciali.

Implementarea achizițiilor electronice a fost o acțiune asumată de autoritățile responsabile în Strategia de dezvoltare a sistemului a sistemului de achiziții publice pentru anii 2016-2020. Obiectivul fiind implementarea unui sistem cuprinzător de achiziții electronice în conformitate cu principiile de sursă deschisă, date deschise și standardele privind contractarea deschisă. Sistemul este dezvoltat după principiul ”toți văd totul”, adică indiferent de faptul că ești participant direct la procesul de achiziție, monitor sau cetățean. Doritorii pot vedea cât de corect și eficient cheltuie banii publici primăria sa, poți vedea toată informația disponibilă, începând cu planificarea și până la contractare și chiar facturare.

În concluzie, Diana Enachi a menționat necesitatea asigurării de către Ministerul Finanțelor a funcționării depline și dezvoltării continue a sistemului MTender, inclusiv prin ajustarea continuă a cadrului legal și normativ-secundar la funcționalitățile sistemului. Agenției Achiziții Publice i se recomandă implicarea activă, informarea autorităților și elaborarea unor instrucțiuni detaliate care să asigure interpretarea uniformă a legislației în vigoare. Iar autorităților cu atribuții de monitorizare, control, audit, precum și cele de soluționare a contestațiilor să utilizeze datele din sistem în realizarea funcțiilor ce le revin.

Emisiunea este realizată de către IDIS „Viitorul” în parteneriat cu Radio Europa Liberă.Join the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.