S-a finalizat Proiectul de cooperare tehnic privind moneda națională și dezvoltarea pieţei de capital

Pe data de 22 iunie 2016, la Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a avut loc ședința de lucru în cadrul proiectului de asistență tehnică finanțat de BERD privind evaluarea și analiza comparativă  a segmentelor de piață existente la BVM, mecanismele și regulile de tranzacționare precum și sistemul IT de tranzacționare.

Acest evenimentul finalizează Proiectul de cooperare tehnică în cadrul Inițiativei Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare  privind moneda națională și dezvoltarea pieţei de capital.  Proiectul constituie o inițiativă strategică a băncii ce și-a propus să identifice și să sprijine reformele și politicile ţărilor BERD care influenţează moneda națională și dezvoltarea locală a pieței de capital. Unul dintre modurile în care Banca susține acest scop este realizarea studiilor specifice și acordarea de asistență pentru dezvoltarea infrastructurii pieţei locale de capital, inclusiv autorităților de reglementare, burselor de valori, depozitarilor centrali de valori mobiliare, pe baza standardelor internaționale și a celor mai bune practici. Proiectul, demarat în ianuarie curent a avut un parcurs de 6 luni, pentru ca aproape de finalizare să vină cu unele concluzii și recomandări.

Raportorii – Ferenc Pittner și Peter Premk – au relatat ce scop și-au propus la realizarea studiului prezentat:  a analiza și evalua în mod comparativ segmentele de piață  ale BVM, mecanismele conexe de tranzacționare, regulamentele și schemele BVM de tranzacționare, colectînd în acest sens  opiniile specialiștilor BERD, CNPF, BVM, precum și a participanților pieței vis-a-vis de barierele în dezvoltarea pieței ce țin de segmentele actuale de piață, mecanismele de tranzacționare și cadrul de reglementare existent.

De asemenea, în rîndul sarcinilor ce urmau să fie materializate figura analiza și evaluarea comparativă a segmentelor de piață, mecanismele de tranzacționare,  tipurile de ordine, analiza comparativă a constatărilor în lumina tendințelor pieței internaționale, regionale, mediului din ce în ce mai competitiv precum și standardelor și practicilor internaționale. Or, rezultatele analizei acestor aspecte urmează să fie utilizate de către BVM și CNFP ca să identifice și să înțeleagă acele bariere-cheie ce frânează dezvoltarea pieței de capital, deloc neglijabil fiind și specificul local ce  trebuie luat în considerare.

La fel, raportorii au atras atenția și asupra aspectului diferențelor ce există între piața de capital autohtonă și alte piețe din regiune. Dacă aceste diferențe nu sunt analizate cu atenție și se implementează din start cele mai bune practici străine,  fără a fi individualizate, pe piață ar putea apărea disfuncții. De altfel, s-a atras atenția și asupra uneia din cele mai mari provocări pentru reglementatori care constă în identificarea clară a acelor reglementări și mecanisme noi care necesită a fi implementate și reducerea la maxim a efectelor nedorite pe care le pot genera reformele pieței.

În raport s-a făcut referință și la foaia de parcurs pentru implementare, în care s-au propus un șir de măsuri necesare pentru a ține pasul cu dezvoltările tehnologice și tendințele globale ale pieței financiare.

Sursa: Comisia Naţională a Pieţei Financiare


Join the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.