IDIS Viitorul: Lipsa de politici în zonele defavorizate crează sărăcie extremă și subdezvoltare

Datele statistice atestă o serie de inegalități structurale, între populația din mediul rural și urban, care se adâncește în ultimii ani. Decalajele mari de trari se referă în general la indicatori de creștere economica, accesul la servicii și infrastructură, depopularea intensă a localităților, dar și numeroși factori de ordin tehnico-economici, fizico-naturali, de mediu, contribuind la rândul lor la un declin accelerat al standardelor de viață în mediul rural. Demografii vorbesc tot mai mult, iar economiștii atestă apariția unor ”centuri de sărăcie” în diferite regiuni ale RM.

Semnalând tendințele negative și factorii care afectează dezvoltarea locală în cele mai sărace teritorii pe plan național, experții IDIS au lansat la 11 iulie, o dezbatere publică asupra adoptării unei inițiative legislative cu privire la regimul zonelor defavorizate. În cadrul acestei dezbateri, mai mulți experți ai mediului academic au definit pentru publicul interesat, primari, presă și reprezentanți ai unor agenții guvernamentale conceptul de bază și instrumentarul care poate reprezenta alternative de stimulare economică și socială într-o zonă defavorizată.

Experții au menționat că în aceste zone defavorizate economia practic încetează să mai funcționeze, localitățile sunt dependente excesiv de anuite culturi agricole, veniturile populației sunt extrem de reduse, de obicei sub media națională, iar rata șomajului depășește indicatorii medii pe țară. Un indicator suplimentar care indică asupra acutizării problemelor de recuperare economică este că rata de migrație și depopulare a zonei este deosebit de înaltă, tinerii nu se regăsesc în economica locală, iar bugetul local este insuficient chiar și pentru nevoile de bază ale colectivităţilor locale.

Directorul IDIS Viitorul, Igor Munteanu a declarat în cadrul evenimentului că în prezent, legislația RM nu prevede asemenea termen ”zone defavorizate”, ca și cum nu am ști că ar există aceste cercuri de sărăcie cronică sau centuri de sărăcie sedimentată atât la centru, cât și la sud, dar și la nord. Această subdezvoltare este legată de lipsa de drumuri, lipsa de servicii de primă importanță pentru comunitățile locale, lipsa altor activități economice decât cele agricole, lipsa de subvenții targhetate din partea guvernului central pentru dezvoltarea unor oportunități ale economiilor locale.

Această realitate arată nevoia unei politici de intervenție prin instrumente economice, sociale, politice, care să ofere acestor comunități posibilitatea de a folosi mai bine beneficiile civilizației. Trebuie să le dai niște subsidii pentru dezvoltarea unor servicii comunale, să construiești drumuri, astfel încât să repui aceste comunități în dezvoltarea normală.

Experții IDIS lansează inițiativa pentru a orienta actorii politici și reprezentanții guvernului spre o prioritate urgentă de a re-defini politica statului față de spațiul rural, construind politici efective și eficiente în zonele defavorizate. Obiectivele principale pe termen mediu și lung sunt combaterea sărăciei, eliminarea disparităților socio-economice, relansarea economică și dezvoltarea durabilă a spațiului rural în Republica Moldova.

Experții IDIS consideră că asistența acordată unor zone defavorizate se va putea acorda pentru anumite perioade specifice de relansare (minimum 3 ani și maximum 10 ani) și de stimulare a dezvoltării economice și sociale cu scopul de a redresa situația acestor zone, grav afectate de disponibilizări, lipsă cronică de stimulte pentru dezvoltare, acces extrem de limitat la infrastructură, atrăgând astfel – noi investiți și oportunități.

Înființarea zonei defavorizate pornește de la înaintarea de primarul sau președintele consiliului raional, în baza deciziei consiliului local, respectiv raional, către Agenția pentru dezvoltare regională a propunerii fundamentată de declarare a zonei defavorizate, fiind sprijinită de actorii locali (societate civilă, business, etc.).

O zonă defavorizată poate fi declarată pe un termen de la 3 la 10 ani, cu posibilitatea de prelungire. Guvernul va indica măsurile fiscale și non-fiscale de susținere a acestor zone și agenților economici care vor activa în aceste teritorii. Pentru implementarea acestor măsuri Guvernul va înființa un Fond Național pentru redresarea social-economică a zonelor defavorizate din spațiul rural. Totodată,

Guvernul va elabora o serie de programe speciale pentru zonele defavorizate ”Dezvoltarea afacerilor”, ”Sprijinirea investițiilor” și ”Sprijinirea activităților agricole din mediul rural”. Potrivit proiectului de lege, companiile și întreprinderile, care activează într-o zonă defavorizată pot beneficia de mai mult multe facilități. La fel, agenții economici pot beneficia de subvenții pentru crearea locurilor de muncă. Suplimentar, pot fi acordate granturi pentru tinerii antreprenori și mai multe tipuri de afaceri care sunt deschise în zonele defavorizate.

Autorii proiectului de lege susțin că acest vehicol legislativ este deschis tuturor deputaților din Parlamentul RM cărora le pasă de dezvoltarea spațiului rural și că sunt deschiși pentru a discuta aceste priorități cu toate agențiile pentru dezvoltare regională care au responsabilitatea de a stabili acest obiectiv al zonelor defavorizate ca prioritate urgentă a politicilor Guvernului RM pentru anii următori.

Sursa: viitorul.orgJoin the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.