Participanţii profesionişti pe piaţa de capital din Republica Moldova

Până la 14 martie 2015, participanţii profesionişti pe piaţa de capital activau în conformitate cu Legea nr. 199-XIV din 18 noiembrie 1998 “privind piaţa valorilor mobiliare” şi primeau licenţe respectând cerinţele Regulamentului nr. 53/12 din 31.10.2008 “privind modul de acordare şi retragere a licenţelor pentru activitatea profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare”.

Prin această lege, ei erau definiți ca persoane juridice constituite în forma juridică de organizare de societate pe acţiuni, care desfăşoară în exclusivitate activităţi profesioniste pe piaţa valorilor mobiliare în baza licenţei acordate de Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF).CNPF acorda licenţă pentru 10 tipuri de activităţi de bază şi 3 activităţi conexe pe o perioadă de 5 ani. Pentru obţinerea licenţelor, participanţii profesionişti trebuiau să respecte normativele privind suficienţa capitalului propriu minim (în valută naţională), normativele fondului de garanţie (30% din mărimea capitalului propriu minim), fondul de risc al participanţilor, să dispună de două persoane cu funcţii de răspundere şi doi specialişti cu certificate de calificare eliberate de CNPF etc.

La situaţia din 19 noiembrie 2014 pe piaţa valorilor mobiliare (piaţa de capital) erau înregistraţi 39 de participanţi profesionişti, din care: 6 companii de brokeraj, 17 companii de dealer, 10 registratori independenți, 2 burse de valori, 2 depozitari centrali şi 2 companii de estimare a valorilor mobiliare.

Lista participanţilor profesionişti la situaţia din 19 noiembrie 2014

Nr Activitate de bază Activitate conexă Participanţi profesionişti
1 de brokeraj de consulting investiţional „Daac-Invest” S.A.
„Broking-VM” S.A.
„ASITO-BROKER” S.A.
„Iuventus-DS” S.A.
„Oldex” S.A.
„Proajioc” S.A.
2 de dealer de brokeraj
de underwriting
de consulting investiţional
„Gest-Capital”  S.A.
„VAL-Invest” S.A.
„Fincom” S.A.
„Broker M-D” SA
„BrokWest” S.A.
„Broker – Capital” S.A.
„Banca de  Economii” S.A.
BC „Moldinconbank” S.A.
BC „Victoriabank” S.A.
BC „Unibank” S.A. S.A.
BC „Banca Socială” S.A.
BC „Moldova- Agroindbank” S.A.
BC „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A.
BC „Eximbank -Gruppo Veneto Banca”SA
BC „Energbank” S.A.
BC „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
BC„EuroCreditBank” S.A.
3 de administrare fiduciară a investiţiilor de consulting investiţional
4 de ţinere a registrului de consulting „Registru-Corect” S.A.
“Registru”  S.A.
„Grupa Financiară” S.A.
“REGISTRU-GARANT” S.A.
“Registrator-Centru” S.A.
“Registru Ind” S.A.
“Real-Registr” S.A.
“Soliditate” S.A.
“Intermedia-Group” S.A.
„Comitent”S.A.
5 de depozitare de consulting
6 bursieră de clearing
de decontare
de consulting
“Bursa de Valori a Moldovei” S.A.
“Bursa de Valori Chişinău” S.A.
7 depozitar central
– de depozitare
– de clearing
– de decontare
de consulting „Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei” S.A.
„Depozitarul Central” S.A.
8 de estimare de consulting “Bartol- Consulting” S.A.
”Evalestim”  S.A.
9 de consulting investiţional
10 de fond de investiţii

La situaţia din 14 martie 2015, pe piaţa de capital existau 29 de participanţi profesionişti, din care, 18 societăţi de investiţii şi 11 societăţii de registru. În comparaţie cu perioada anterioară, numărul participațiilor profesionişti s-a micşorat cu 10 unităţi.
Recent, Bursa de Valori a Moldovei şi Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare, dar şi alţi participanţi, au obţinut licenţe pentru activitate, în aşa fel, pe piaţa de capital la situaţia din 22 mai 2015 sunt 33 de participanţi profesionişti: 19 societăţi de investiţii, 12 societăţii de registru, 1 operator de piaţă şi 1 depozitar central.

Lista participanţilor profesionişti la situaţia din 22 mai 2015

Nr Licenţă Autorizaţie Participanţi profesionişti
1. societate de investiţii Categoria A „Iuventus-DS” S.A.
Categoria B „Daac-Invest” S.A.
„Broking-VM” S.A.
„ASITO-BROKER” S.A.
„Proajioc” S.A.                                         „Fincom” S.A.                                  „FOND- Administrator Fiduciar” SA
Categoria C sistem multilateral de tranzacţionare „Gest-Capital”  S.A.
„VAL-Invest” S.A.
„Broker M-D” SA
„Banca de  Economii” S.A.
BC „Moldinconbank” S.A.
BC „Victoriabank” S.A.
BC „Unibank” S.A. S.A.
BC „Moldova- Agroindbank” S.A.
BC „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A.
BC „Eximbank -Gruppo Veneto Banca”SA
BC „Energbank” S.A.
BC „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
2. operator de piaţă – piaţă  reglementată                                              – sistem multilateral de tranzacţionare „Bursa de Valori a Moldovei” S.A.
3. depozitar central „Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare” SA
4. societate de registru „GrupaFinanciară”S.A.                     „Registru”  S.A.                                     „Registrator-Centru”S.A.                 „Registru-Garant”S.A.                       „Registru Ind” S.A                               „Real-Registr” S.A.                               „Soliditate”S.A.                                        „Registru-Corect” S.A.                         „Acvila-Sport”   S.A.                              „Aureola & Lombard”   S.A.             „Intermedia-Group” S.A.                   „Depozitarul Central” S.A.

Din 6 companii de brokeraj – 4 au obţinut licenţă de societate de investiţii de categoria „B”, 1 de categorie „A” şi 1 nu a solicitat licenţă; iar din 17 companii de dealeri – 12 au obţinut licenţă de societate de investiţii de categoria „C”, 1 de categorie „B” şi 4 companii nu au solicitat licenţă.

Toţi participanţii profesionişti ce au avut licenţă de ţinere a registrului au obţinut licenţă de societate de registru pentru un termen de 5 ani. Restul participanţiilor au obţinut licenţă pe o perioadă nedeterminată.

Nu a fost solicitată, până la moment, nici o autorizaţie pentru crearea unui sistem multilateral de tranzacţionare.

Una din cele mai importante modificări în activitatea participanților profesionişti pe care a adus-o Legea „privind piaţa de capital” se poate considera liberalizarea acestei activităţi prin acordarea posibilităţii că societăţile de investiţii autohtone să poată deschide filiale în alte state dar şi posibilitatea societăţilor de investiţii din Uniunea Europeană să activeze pe teritoriul Republicii Moldova fără a obţine licenţă de activitate, doar cu aprobare de la CNPF în calitate de persoane acceptate. Aceasta ar presupune că va avea loc un schimb de practică, mecanisme şi tehnologii cu pieţele de capital mult mai dezvoltate decât piaţa autohtonă.

Totodată, reforma pieţei de capital a îmbunătăţit cerinţe prudenţiale faţă de conducătorii participanţilor profesionişti, minim 2 la număr, care trebuie să deţină studii şi experienţă în domeniul economic, financiar-bancar, pieţe de capital, cât şi o bună reputaţie în societate, dar şi cerinţele faţă de acţionarii participanţilor, care trebuie de fiecare dată să notifice CNPF despre dorinţa de a cumpăra sau a vinde acţiunile, volumul care ar trece nivelul în ambele sensuri de 10%, 20%, 30% şi 50% din acţiunile total emise, prin aşa mod CNPF poate să garanteze transparenţa şi calitatea acţionarilor participațiilor profesionişti. Au fost modificate cerinţele faţă de normativul capitalului necesar pentru activitate.

Considerăm că pentru a acorda participanţilor profesionişti autohtoni o perioadă de adaptare la noile cerinţe, este nevoie de a fi stabilită o perioadă de 3-5 ani pentru interzicerea intrării pe piaţa a persoanelor acceptate.Autor: Dionisie ComerzanJoin the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.